Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://stefanhensing.nl.

1) Waarborgen Privacy
Stefan Hensing toont op zijn website stefanhensing.nl het werk wat hij heeft gemaakt voor zijn opdrachtgevers en de artikelen welke hij heeft geschreven.

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van stefanhensing.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy verklaring welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Stefanhensing.nl verwerkt persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is om haar diensten en producten goed in de markt te kunnen zetten, vragen te beantwoorden of onderzoek te doen naar het gebruik van de website.

3) Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?
Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken is dit meestal omdat u zelf contact met ons heeft opgenomen. U heeft daarbij informatie over uzelf gegeven. Bijvoorbeeld als u een vraag, privacyklacht, datalek of incident bij ons meldt.

Tevens maakt stefanhensing.nl gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website stefanhensing.nl bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Al deze informatie wordt op gespeudonimiseerde manier verwerkt. Dit betekent dat het voor ons niet herleidbaar is wie deze informatie bij ons verwerkt.

4) Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
De belangrijkste grondslag waarvan wij persoonsgegevens verwerken is omdat u contact met ons opneemt. Hierbij hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw gegevens vast te leggen om u vraag/klacht te kunnen beantwoorden.

Voor het kunnen uitvoeren van (surf)gedrag op onze website hanteren wij de grondslag gerechtvaardigd belang. Aan de hand van de informatie die wij hierbij verzamelen kunnen wij de website, de diensten die wij aanbieden en de ervaring nog beter maken. U kunt zelf doormiddel van onze cookiebanner onze cookies accepteren of weigeren over de data die wij van u verzamelen. Tevens kunt u ervoor kiezen om de cookies te verwijderen uit uw browser.

6) Wat zijn uw rechten?
U heeft een aantal privacyrechten. U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Als deze gegevens niet kloppen, kunt u dit laten verbeteren. In sommige gevallen kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw gegevens te beperken. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

En bent u het niet eens met hoe wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar wij komen er graag gezamenlijk uit!

7) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy verklaring van Stefan Hensing Design & Interaction en specifiek stefanhensing.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is mail@stefanhensing.nl.