Een nieuwe strategie en betere klantreis voor ouders en opvoeders met Triple P

triple p customer journey mapping proces

Met customer journey mapping is de huidige journey welke ouders maken inzichtelijk gemaakt.

Ondersteunend aan de nieuwe propositie waarin ouders zoeken naar een bepaald onderwerp in de opvoeding van hun kind is de huidige journey inzichtelijk gemaakt. Wanneer ouders een probleem ervaren, zoals hun kind wil niet slapen, of het kind schreeuwt tijdens het eten en gooit met eten, dan wil je een oplossing om dit gedrag om te zetten naar positief gedrag. Waar begint deze reis naar voorbeeldig gedrag? Vaak met een zoekopdracht naar het ‘probleem’ in een zoekmachine. Uiteraard komt het ook vaak voor dat ouders andere ouders spreken over dit ‘probleem’ of hun eigen ouders of familie.

Het is dus belangrijk dat je als bedrijf zorgt dat je gevonden wordt online op de onderwerpen waar je een oplossing voor kan bieden, in de vorm van een product, seminar, training of 1-op-1 gesprek. Belanden ouders dan op de website dan komen zij in de ‘Consideration’ fase. Op dat moment gaan ze afwegingen maken. Heeft Triple P ervaring met mijn onderwerp? Welke oplossingen kunnen zijn bieden? Zijn hier kosten aan verbonden? Hoeveel tijd kost het mij en kan ik het op mijn eigen manier doen? Allemaal vragen die je moet beantwoorden via de website. Bij het ‘mappen’ van de journey is besloten om te focussen op de ‘buyer’ journey. Oftewel het moment dat ouders besluiten om een product van Triple P af te nemen, de ‘decision’ lane.

Zoals je hierboven hebt kunnen zien zijn er nogal wat boze gezichtjes. Dit zijn de pijnpunten in de journey. Het was dus zaak om deze pijnpunten om te zetten naar kansen. Er zijn voor alle pijnpunten hypothesen ontwikkeld welke de start vormde voor de ideation fase in het design proces, oftewel het startpunt van het ontwikkelen van de juiste oplossing voor het probleem.

Conversie funnel en Informatie architectuur

triple p conversion funnel en information architecture Triple P content driven strategie

MBTI personas voor het ontwikkelen van content en modules om de juiste boodschap te brengen

Triple P MBTI personas Happy path high fidelity wireframe

Triple P hot parenting topic pagina's

Jaar: 2022
Opdrachtgever: Triple P
Bedrijf: Bureau Blanco