Configureer je kavel naar complete clt-woningen met de Hamlet Configurator


Het concept voor Cross Laminated Timber (CLT) bouw is vernieuwend en de toekomst van circulair bouwen en wonen. Met de Hamlet product configurator als projectontwikkelaar een huizenblok zelf kunnen configureren en daarna binnen 10 dagen bouwen én met minder stikstof uitstoot, wow!

De behoeften en het gedrag van zowel de business als de gebruiker begrijpen.

In het midden van de corona-periode een project starten was licht uitdagend. Daarbij kwam nog gedurende het project de extra uitdaging van deze start-up, namelijk dat nieuwe ideeën leidde tot nieuwe inzichten voor het bedrijf, het product en dus ook de product configurator. Een workshop face-2-face, was helaas niet mogelijk. Dankzij Miro en beeldbellen was het toch mogelijk om met Hamlet, de architect en development wekelijks samen te komen en het project en de product strategie te definiëren. Via user interviews met project ontwikkelaars en de gesprekken met business development en de architect werden de behoeften en het gedrag van zowel de business als de gebruikers inzichtelijk gemaakt.

Wekelijks was er afstemming over de journey en wireframes voor de Hamlet configurator, maar ook kreeg het product Hamlet zelf steeds meer vorm.

Ideation, itereren, workshop, itereren, workshop, itereren en door

Alle input verzameld in de analyse- en onderzoeksfase werden gebruikt om low fidelity wireframes te ontwikkelen. Deze schematische ontwerpen werden wekelijks besproken en gebruikt om het product verder te verfijnen, zowel technisch, functioneel als in gebruiksvriendelijkheid.

Niet alleen werden de schermen en journeys stuk voor stuk bepaald en doorgenomen tijdens de wekelijkse workshops. Ook werd er handig gebruik gemaakt van Miro door de architect en Hamlet om het product Hamlet verder te verfijnen. Wat zijn de combinatie mogelijkheden van een woning en ook wat zijn deze niet. Kies je voor een bepaalde indeling van je facade, dan past er ook alleen een bepaalde plattegrond bij en vice versa.

Gebruiksvriendelijk design, lekker in gebruik.

Over Hamlet Design + Build

Met behulp van de beproefde principes en algoritmes ontwerpt Hamlet Design + Build in korte tijd het complete casco en gedetailleerde plattegronden. Dit levert een grote tijdsbesparing op t.o.v. conventionele ontwerpmethoden. Onderdeel van deze geïntegreerde dienstverlening vormen de constructieve berekeningen, BIM modellering, genereren van de productiebestanden voor de CLT bouwelementen, de bouwvoorbereiding en assemblage op locatie.Skills: Field Research, Desk Research, User Interviews, Ideation Workshops, Wireframing, Prototyping, User Flow, User Interface Design, Development handover, Project Management
Tools: Miro, Sketch, Invision, Trello, Skype

Opdrachtgever: Hamlet Design + Build
Bureau: Bureau Blanco
UX design en UI design: Stefan Hensing